Напрямки діяльності

Загальна площа земель лісового фонду «Київоблагроліс» обліковується в кількості 36 429 га, в тому числі полезахисні лісові смуги складають 3300 га.

Основна діяльність підприємства направлена на організацію комплексного ведення лісового господарства, включаючи питання охорони, захисту лісу, раціонального використання лісових ресурсів, включаючи рубки догляду за лісом, відтворення лісів державного лісового фонду та організації захисного лісорозведення на території області тощо.

sistema rubok

Ведення лісового господарства

Система рубок ( головного користування, вибіркова, поступова, комбінована, суцільна ) – проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття.

Охорона і захист лісів

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Тому власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів.

Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їхньої локалізації і ліквідації.

zashita lesov
lesnie resursy

Раціональне використання лісових ресурсів

Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

До складу заходів, спрямованих на забезпечення впливу на стан та використання лісових ресурсів відносять: усі види рубок, осушення лісових земель, внесення добрив, посадка лісових культур, реконструкція малоцінних деревостоїв, заходи, пов’язані із збереженням лісів, їх охороною.

Відтворення лісів

Відтворення лісів здійснюється з метою досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями; підвищення водозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності і біологічної стійкості.

vidtvorennya lisiv
lesopolosa

Захисне лісорозведення

Захисні насадження – це система полезахисних лісових смуг і деревних насаджень по ярах, балках і неугіддях, створена з метою захисту територій, на яких вона розташована, та прилеглих до неї від катастрофічних природних явищ і стабілізації процесів у екосистемах.

Створення системи цих насаджень отримало назву захисного лісорозведення. Крім цього, захисні лісонасадження – це невід’ємна частина наукової системи ведення сільського господарства, що застосовується з метою попередження негативного впливу природно-антропогенних факторів на сільськогосподарські угіддя.

Мисливське господарство

Сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання.

myslyvske gospodarstvo